Wczytuję dane...
RODO

Warszawa 24-05-2018

Szanowni Państwo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Państwo byli poinformowani kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA HANDLOWA PAKO ADAM OLEKSIAK ul. Rembielińska 12m20 03-352 Warszawa NIP: 5242276369, REGON: 141682154.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora celem realizacji zamówień oraz wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania ofert w ramach współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią

  Administrator może upoważnić inne osoby pracujące na rzecz Administratora, do przetwarzania Państwa danych celem wykonania obowiązków prawnych, jednocześnie informuję iż zostaną one zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest ono konieczne dla realizacji zamówień. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację takich zamówień.

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 2. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

  Informuję, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

grecja 2012Zegar cyfrowy na stronę